Veri Akış Diyagramı

(Data Flow Diagram)

Yukarıdan-aşağıya bir yaklaşımla oluşturulur. Sistem önce en genel hatlarıyla ele alınır. Daha sonra sistemin iç yapısındaki işlemler ve bu işlemler arasındaki ilişkiler, gerekli bir ayrıntı düzeyine kadar şekillendirilir.

Veri Akış Diyagramı Neyi Gösterir

 • Sitemin durağan yapısını gösterir.
 • Sistemin aşamalarını ve bu aşamalar arasındaki veri akış ilişkisini gösterir.
 • Sistem ile ilişkili olan kurum birimlerin ya da dış birimleri kaynak olarak gösterir.
 • Sistemi için gerekli olan ana veri depolarının neler olduğunu ve hangi aşamalar tarafından kullanıldığını gösterir.
 • Sisteminin süreçlerini yukarıdan- aşağıya ayrıştırma ile gösterir.

Veri Akış Diyagramı Neyi Göstermez

 • Sistemin süreçlerini zamana ilişkin durumunu ve bu duruma ilişkin bilgileri göstermez.
 • Sistemin süreçlerinin kendi aralarındaki karar ilişkisini göstermez.
 • Gerek  sistemin süreçleri, gerekse akışları ve veri kaynakları ve depoları için ayrıntı içermez.

Temel Semboller

Dört temel sembol vardır akış diyagramını çizebilmek için,

 • Veri kaynağı yada verinin varış noktaları olan sistem dışı olguları belirlemek için dikdörtgen kullanılır.bilgi-sistemleri-ders-3-23-728
  • Dış olgulara örnekler;
   • Bir kişi, Müşteri veya Öğrenci.
   • Bir şirket veya örgüt, Banka veya Tedarikçi.
   • Örgüt içi bir birim, Satış departmanı.
   • Bir diğer sistem veya alt sistem, Stok kontrol sistemi.

 

 • Prosesler, yapılan bir fonksiyonu ya da işlemi tanımlar. Proseslere genelde bir bilgi-sistemleri-ders-3-23-728 (3) - Copyisim ve numara verilir. Bu numaralar proses sırasını gösteren numaralar değildir. Proses ismi olarak da emir cümleleri kullanmak uygun olacaktır (Net geliri hesapla gibi).

 

 • Bir noktadan diğerine veri akışı için oklar kullanılır.
  • akis-semasi2Sistemde,  kişi yer veya herhangi bir varlıkla ilgili veri hareketini gösterir.
  • Sistemde hareket eden veriyi tanımlar. Yapılan görev okun altına yazılır.
  • Ok ucu veri akış yönünü gösterir.

 

 • Analiz esnasında, verilerin depolanmasına ihtiyaç duyulan yerlebilgi-sistemleri-ders-3-23-728 (2) - Copyr olur. Bu yerler veri deposu olarak isimlendirilir. Veri deposu, bir raf, dosya kabini ya da bilgisayar dosyası olabilir. Her bir veri deposu için ayrıca bir de isim verilir. Aynı veri deposu aynı diyagramda birden çok kullanılırsa sembolün sol tarafına dikey bir çizgi çekilir. .

Veri Akış Diyagramı Sembollerinin Doğru Kullanımı

veri-akış

Veri Akış Diyagramı Örnekleri

Basit Bordro Sistemi:

Bu sistemde, ilk önce çalışanın ne kadar çalıştığı bilgisi okunmakta, buna bağlı olarak önce bürüt ödeme belirlenmekte, gerekli kesintiler çıkartılarak net ödeme hesaplanmaktadır.

(a) KİD (Context) makbuz ödeme

(b) 0. Seviye VAD

makbuz(b)

(c) Alt Seviye VAD

makbuz c

 

Referanslar