serverMimari Tasarım

(Architecture Design)

Mimari Tasarım, Sistemin tüm yapısının tasarımı ve sistemin nasıl kurulduğunu anlamayla ilgili aşamadır. Daha net olarak ifade edecek olursak, bu aşamada, sistemin nasıl bir yapı üzerine oturması gerektiği hakkında karar verilir.Örneğin: Bir yapı inşa ederken kaç katlı olup olmayacağını, tipini (apartman mı? /villa mı? /müstakil konut mu?/iş hanı mı?/alışveriş merkezi mi… Vb.) belirlemek gerekir.Aynı zamanda Mimari Tasarım süreci, Tasarım(Design) ve Gereksinim Mühendisliği(Requirements Engineering) süreçleri arasında bağlantı oluşturur.

Tasarım aşamasının en önemli bileşenlerinden birisi mimari tasarımdır(architecture design).Bu aşamada sistemin donanım gereksinimleri, yazılım gereksinimleri ve  ağ çevresi tanımlanır.

Mimari tasarım öncelikle işlevsel olamayan gereksinimlerden başalar. Örneğin; sistemle ilgili gereksinimler, performans gereksinimleri, güvenlik gereksinimleri ve kültürel gereksinimler.

Mimari tasarımından oluşan çıktılar yazılım ve donanım şartnameleri içeriyor olmalıdır.

Mimari tasarımın hedefleri

  • Bilgi sisteminin temel bileşenlerini tanımlamak.
  • Server-based, client-based and client-server yapısını tasarlamak.
  •  En yeni yapısal seçenekleri belirlemek.
  • Sistemle ilgili gereksinimler, performans gereksinimleri, güvenlik gereksinimleri ve kültürel gereksinimler nasıl mimari tasarımı etkiliyor, açıklamak.
  • Bir mimari tasarım oluşturmak.
  • Bir donamım ve yazılım şartnamesi oluşturmak.

Mimari tasarıma soyut örnek

Yazılım Mühendisliği- MimariTasarım2Aşağıdaki Mimari Tasarım örneği  hırsızlara karşı oluşturulan alarm sistemi

Yukarıdaki her bir kutu içinde gösterilen mekanizmalar “sub system” dediğimiz ana sistemin alt sistemleridir.

Bunları açıklarsak;

Sub System ( Alt Sistem) Açıklama
Hareket Sensörü Sistem tarafından oda içindeki hareketlerin denetlenmesini ortaya çıkarır.
Kapı Sensörü Binadaki ya da Yapılardaki Dış kapıların açılmasını denetler.
Alarm Denetleyicisi Sistemin işleyişini kontrol eder.
Siren Şüpheli veya davetsiz misafirler içeri girdiğinde uyarı amaçlı duyulabilir sesler yollar.
Ses Sentezleyicisi Şüpheli seslerin yerini tespit amacıyla bir ses mesajı verir.
Telefon Alarmı(Çağrısı) Güvenlik amacıyla dış çağrılar yapar. Örneğin; Polisi çağırır.

 

Referanslar