ux

Kullanıcı Arayüzü

(User Interface)

User interface olarak bilinen UI aslında bir arayüz tasarımıdır. Arayüz tasarımının internet sitelerindeki karşılığı ise butonlar, grid yapısı, mizanpaj, renkler, boşluklar gibi tüm grathCAMY97AWfik elemanlardan oluşan görsel tasarımdır. Televizyon kumandasının üstündeki tuşlar, bir arayüz tasarımı örneğidir. Tuşların yerleri, büyüklüğü, renkleri tasarımcının verdiği kararlar
sonucu uygulanır. Kullanıcıların sitede rahatça dolaşmalarını ve kalmalarını sağlamak için basit ve kullanılabilir bir arayüz artık şart haline gelmiştir.

 

web-tasarim

Kullanıcı arayüzleri, kullanıcıların isteklerini, başarılarını, deneyimlerini karşılamalıdır.

Kullanıcı, sistem hakkında çoğu zaman sistemin işlevselliğine göre değil, kullanıcı arayüzüne göre değerlendirme yapar.

Kötü tasarlanmış arayüzü, kullanıcının ciddi hatalar yapmasına neden olabilir.
Kötü tasarlanmış arayüzü, pek çok yazılım sisteminin hiçbir zaman kullanılmamasının başlıca nedenidir.

Temel Tasarım İlkeleri

Kullanıcı Email interface.Arkadaşlığı:

Arayüz; bilgisayar terimlerini değil, kullanıcıya yönelik ifadeleri ve kavramları içermelidir. Örneğin, ofis sisteminde e-mail, director, file gibi kavramlar yerine mektup, klasör, belge  kavramları bulundurulmalıdır.Kullanıcı, gelişmiş bir arayüz tasarımı ile bilgisayar üzerinde kendi kontrolünü hissedebiliyor. O siteye henüz girmiş olsa bile öğrenmesi oldukça az bir zaman alıyor.

Uyumluluk:

Sistemdeki komutların ve mönülerin biçimleri aynı ve işaretlemeler benzer olması ile sağlanmalıdır.

İşlemlerin tahmini:

Eğer komutlar belli bir yolla işlem yapıyorsa, kullanıcı komutların işlemlerini tahmin edebilmelidir.

Kurtarılabilirlik:

Sistem kullanıcı hatalarına karşı belirli bir esneklik sağlamalı. Örneğin,geri alma gibi işlemleri sağlayacak ve hata yapıldığı zaman söyleyecek tasarımlar yapılmalıdır.Kullanıcı, işlemlerine doğrudan müdahale edebilmeli, böylece hatalarını hızlı ve kolayca bulup ve düzeltebilmeli.

Kullanıcı kılavuzu:

Yardım sistemleri, çevrimiçi talimatlar gibi kullanıcıya yardım edecek kullanıcı kılavuzları hazırlanmalıdır

Kullanıcı farklılığı:

Farklı kullanıcılar için daha etkin  yöntem ve araçlar kullanılmalıdır. Örneğin, kullanıcı görmede zorluk çekebilir ve buna göre de metinlerin daha büyük görünebilmesi sağlanmalıdır.

Etkileşim Üslupları ve Kullanıcı Arayüzü

Kullanıcı etkileşimi ve bilgi tasviri, kullanıcı arayüzü ile bütünleşmelidir.

Etkileşim üslupları:

 • Doğrudan işleme
 • Mönü seçme
 • Form doldurma
 • Komut dili
 • Doğal dil

Arayüz Tasarımında İnsan Etkeni

Sınırlı kısa süreli hafıza

İnsanlar aynı anda 7 bilgi birimi aklında tutabilir. Eğer arayüzde bundan daha fazla birim ifade edilirse, bu hatalara neden olabilir.

İnsan hata yapar

 Kullanıcı hata yaparsa ve sistem yanlış çalışırsa, uygun olmayan alarm ve bildiri(message) insanın heyecanını yüklselterek çok hatalara sebep olabilirler.

İnsanalar farklıdırlar

İnsanlar birbirinden farklıdırlar. Bu sebeple; etkileşim üsluplarını seçmede farklılık gösterirler. Örneğin bazı kullanıcılar şekilleri severken, bazıları metinleri tercih eder.
Tasarımcı, arayüzünü bunları dikkate alarak tasarlamalıdır.

Renk Kullanımı

 • Renk, arayüz için en önemli faktörler arasındadır. Arayüze ilave boyut kazandırır ve kullanıcıya karmaşık bilgi yapılarını anlamakta yardım eder.slide_35
 • Renk fark edilmesi gereken olaylara dikkati çekmek için kullanılabilir.
 • Arayüzü tasarımında renk kullanımında genel hatalardan biri: anlamları ifade ederken; görüntülerde çok fazla renk kullanılmasıdır.
 • Sınırlı sayıda renk kullanmalı ve onların kullanımında tutucu olunmalı.
 • Sistemin durumunun değişmesini göstermek için renk değişimi kullanılmalı.
 • Renk şifrelemeleri düşünülerek ve uyumlu biçimde kullanılmalı.
 • Renk çiftlerinin seçiminde dikkatli olunmalı.

 

Kullanıcı Arayüzünün Değerlendirilmesi

Arayüzünün değerlendirilmesi, onun kullanılabilirliğini ölçmek için gereklidir.Tam kapsamlı değerlendirme çok pahalıdır ve çoğu zaman pratik değildir. İdeal halde, arayüzü kullanıcı belli kurallara göre değerlendirilmelidir.Ama böyle kurallar çok ender geliştirilir.kullanılabilirlik (5)

Basit değerlendirme teknikleri

 • Tasarım hakkında anket sorgulama yapılabilir.
 • Sistemin kullanımının video kaydı ve bu kayıt esnasında değerlendirme yapılabilir.
 • Kullanım araçları ve kullanıcı hataları hakkında bilgilerin toplanması için kod yazılabilir.
 • Çevrimiçi kullanıcı bilgilerini toplamak kod yazılabilir.

Referanslar

 • Wikibook.com
 • members.comu.edu.tr/msalahli/ders09_10/projeders/proje2_8.ppt