Sistem Analizi

Sistem Nedir?

Bir hedef veya amacı gerçekleştirmek üzere bir arada çalışan parçalardan oluşan bir bütüne sistem denir. Bu bütünde girdiler ve çıktılar vardır. Girdiler sistem içerinde işeme uğrayarak çıktıları oluşturur. Bu tanıma göre sistem, bileşenlerden oluşmakta, bu bileşenler arasında bir ilişki bulunmakta ve belli bir amaca yönelmektedir.

istem

Bilgi Sistemin Tarafları

 • Kullanıcı
 • Yönetici
 • Programacı
 • Bilgi sistem destek personeli
 • Sistem analisti

Sistem Analizi Nedir ve Yararları

Sistem analisti bilgi sistemi ve bilgi teknolojisi ile işletme bulunan problem
leri ve gereksinimleri çözerek işletmede önemli gelişmeler sağlamayı hedefler.

Bu faaliyetlerin sonunda;

 • İşletme süreçleri geliştirilir.
 • Mevcut bilgi sistemleri geliştirilir.
 • Yeni bilgisayar sistemleri geliştirilir.

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Sistem Tasarım ve Analiz Aşamaları

 • Planlama(Ön incelme Fizibilite)
 • Sistem Analize
 • Sistem Tasarımı
 • Sistem Uygulaması (Gerçekleştirme)

Edit:

Biz bu sitede sizlere sistem tasarım ve analiz aşmalarından,  tasarım ve uygulama aşamasını anlatmaya çalışacağız.

Referaslar